تفسیر قرآن دکتر یزدانی More »

 

تفسیر سوره انشراح

تفسیر سوره انشراح (ای پیامبر!)آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ و بار سنگین ات را از(دوش)تو برنداشتیم؟ آن(بار گرانی)که

تفسیر سوره صفّ

تفسیر سوره صفّ این سوره چهارده آیه دارد و از سوره های مدنی است. به مناسبت کلمه«صفّ»که در چهارمین آیه

تفسیر سوره زخرف

تفسیر سوره زخرف این سوره هشتاد و نه آیه دارد و به جز آیه ی 45،بقیه آیات آن در مکّه

تفسیر سوره الرحمن

تفسیر سوره الرحمن صوتی سیمای سوره الرّحمن این سوره هفتاد و هشت آیه دارد و در مدینه نازل شده است.

تفسیر سوره احزاب (صوتی)

تفسیر سوره احزاب این سوره در مدینه نازل شده و هفتاد و سه آیه دارد. یهودیان مدینه،مشرکان مکّه و منافقان

تفسیر سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف این سوره مکى است[۱] و در ترتیب مصحف، پس از «انعام» و پیش از «انفال» قرار گرفته و

تفسیر سوره الاحقاف

تفسیر سوره الاحقاف نزول سوره احقاف از سوره‌هاى مکى قرآن به ‌شمار مى‌رود؛[۱] اما بسیارى از مفسران معتقدند که آیه

تفسیر قرآن سوره شوری

تفسیر قرآن سوره شوری این سوره پنجاه و سه آیه دارد و در مکّه نازل شده است. به جهت آیه

تفسیر قرآن سوره شوری آیه 24 تا 27

تفسیر قرآن سوره شوری آیه 24 تا 27 سیمای سوره شورى‌ این سوره پنجاه و سه آیه دارد و در

تفسیر قرآن سوره شوری آیه 23

تفسیر قرآن سوره شوری آیه 23 سیمای سوره شورى‌ این سوره پنجاه و سه آیه دارد و در مکّه نازل